Informatyczna obsługa firm

Serwis sprzętu IT

Planowanie rozwoju

~

Zarządzanie bezpieczeństwem

w

Helpdesk IT

Usługi Cloud - Backup danych

Najważniejsze dla każdej firmy jest sprawność zespołu, który jest ich postawą działania. Pracownikami zajmuję się specjalista od kadr, finansami zajmuje się księgowość, sprzedażą dział handlowy a zarządzaniem dyrekcja. Internet Business System wie, że narządziem pracy wszystkich tych elementów jest system informatyczny. Wiemy, że dla każdego członka zespołu w firmie ważny jet dostęp do systemu informatycznego. Bez sprawnego dostępu do informacji oraz systemów komunikacji handlowiec nie zdobędzie nowych kontraktów, księgowa nie wystawi faktury ani nie przygotuje raportów finansowych dla zarządu a kadry nie będą miały dostępu do systemu bankowego aby na czas opłacić składki ZUS czy zrobić wypłaty. IBS zdaje sobie też sprawę, że zatrudnienie pracownika na stałe, do wykonywania prac technicznych dla wielu firm jest zbyt wielkim kosztem. Na dodatek nigdy nie ma pewności, że osoba którą zatrudnimy będzie posiadała całkowitą wiedzę na temat wszystkich systemów informatycznych i sprzętu w firmie, co pociągnie za sobą konieczność dodatkowych kosztów szkolenia. Dlatego nasze umowy serwisowe dają Państwu dostęp do wiedzy całego zespołu techników, których sumaryczne doświadczenie zawsze będzie przewyższało wiedzę jedostki. Do tego, koszt umowy serwisowej jest odliczalna od kosztów i nie pociąga za sobą wszystkich konsekwencji zatrudnienia pracownika.

Bo przecież “Co dwie (lub więcej) głowy, to nie jedna”
Nasza stała umowa serwisowa to gwarancja spokoju i możliwość skoncentrowania się na tym, na czym firma powinna się

W ramach umowy zajmujemy się:

Administracją sieci komputerowych (Windows, Novell, Linux)
Administracją serwerów internetowych
Administracją baz danych
Opieką nad oprogramowaniem do zarządzania firmą (ERP, CRM, HR)
Zarządzaniem bezpieczeństwem: monitorowanie sieci, systemy antywirusowe, szyfrowanie, firewall
Archiwizacją danych
Utrzymaniem/nadzorem komputerów firmowych
Logistyką zakupów sprzętu i oprogramowania informatycznego
Szkoleniami użytkowników z obsługi sprzętu i oprogramowania
Wsparciem technicznym (Help desk)

Wyślij do nas wiadomość teraz. Skontaktujemy się z tobą w celu przygotowania oferty specjalnie przygotowanej dla twojej firmy.

14 + 11 =